Đào tạo

KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Trong hành trình không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, vào ngày 11 tháng 3 năm 2024, Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam đã tổ chức một buổi tập huấn sâu sắc về công tác kiểm định chất lượng giáo dục. Buổi tập huấn này không chỉ là cơ hội để các cán...
[+]Chi tiết
Công khai biểu mẫu đảm bảo điều kiện dạy chương trình GDTX-THPT tại cơ sở 1

Công khai biểu mẫu đảm bảo điều kiện dạy chương trình GDTX-THPT tại cơ sở 1

Click để xem chi tiết
[+]Chi tiết
Công khai biểu mẫu đảm bảo điều kiện dạy chương trình GDTX-THPT tại cơ sở 2

Công khai biểu mẫu đảm bảo điều kiện dạy chương trình GDTX-THPT tại cơ sở 2

Click để xem chi tiết
[+]Chi tiết
Liên Thông

Liên Thông

Click để xem chi tiết
[+]Chi tiết
Lịch thi kết thúc môn học Khóa 6 (10/01/2022-23/01/2022)

Lịch thi kết thúc môn học Khóa 6 (10/01/2022-23/01/2022)

[+]Chi tiết
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I (2021-2022) TUẦN TUẦN 23 (03/01/2022-09/01/2022)

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I (2021-2022) TUẦN TUẦN 23 (03/01/2022-09/01/2022)

[+]Chi tiết
LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC ( MÔ ĐUN ) KHOÁ 6

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC ( MÔ ĐUN ) KHOÁ 6

[+]Chi tiết
Quy định về các hình thức thi trực tuyến

Quy định về các hình thức thi trực tuyến

Ban hành 3 hình thức thi trực tuyến đối với các lớp đã hoàn thành chương trình học
[+]Chi tiết
Chuẩn đầu ra Ngoại Ngữ-Tin Học

Chuẩn đầu ra Ngoại Ngữ-Tin Học

Quy định về việc chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam
[+]Chi tiết
LỊCH THI KẾT THÚC MÔN KHÓA 5 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021(Tuần 27)

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN KHÓA 5 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021(Tuần 27)

[+]Chi tiết