Khoa Cơ Bản

Ngành Tiếng Việt Và Văn Hoá Việt Nam Là Gì

Ngành Tiếng Việt Và Văn Hoá Việt Nam Là Gì

  1. TIẾNG VIỆT VÀ VĂN HOÁ VIỆT NAM LÀ GÌ?   Ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam (còn được gọi là ngành Ngữ văn) là ngành học thuộc khối Khoa học xã hội và nhân văn; giúp người học có cơ hội tìm hiểu và nghiên cứu về các lĩnh vực ngôn ngữ, văn...
[+]Chi tiết
Giới Thiệu Chung Khoa Cơ Bản

Giới Thiệu Chung Khoa Cơ Bản

1. TỔNG QUÁT Khoa cơ bản đang cập nhập     2. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO C. G   ​ 3. CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP         D ​ S     4. ĐĂNG KÍ XÉT TUYỂN {chronoforms5}Dang-ky-xet-tuyen{/chronoforms5}
[+]Chi tiết