Khoa Điều Dưỡng

Tuyển Sinh Ngành Điều Dưỡng

Tuyển Sinh Ngành Điều Dưỡng

  TUYỂN SINH NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG CHUYÊN NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG Mã trường: CDD1204 Mã ngành điều dưỡng: 6720301 – Ngành Điều dưỡng là ngành trong khối sức khỏe, trong hệ thống đào tạo nhân lực về y tế.Với nhiệm vụ cao cả thực hiện chăm sóc sức khỏe phục vụ nhu cầu con người. – Khoa Điều...
[+]Chi tiết
Giới Thiệu Chung Khoa Điều Dưỡng

Giới Thiệu Chung Khoa Điều Dưỡng

Khoa Điều Dưỡng – Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam Đào tạo nguồn lực điều dưỡng có kiến thức, thái độ và kỹ năng tay nghề cao trong chăm sóc sức khoẻ, qua việc tạo môi trường thuận lợi cho người học trong quá trình học và thực hành nghề nghiệp.
[+]Chi tiết
Ngành Điều Dưỡng

Ngành Điều Dưỡng

1. ĐIỀU DƯỠNG LÀ GÌ?           Điều dưỡng là một nghề nghiệp độc lập trong hệ thống y tế thực hiện nhiệm vụ cung cấp  các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho cá nhân, gia đình, cộng đồng và xã hội. Cụ thể, các điều dưỡng viên phụ trách chăm...
[+]Chi tiết
Liên Kết Thực Tập Tại Bệnh Viện

Liên Kết Thực Tập Tại Bệnh Viện

Trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam phấn đầu trở thành trường đào tạo đạt chuẩn trong nước và quốc tế về chất lượng đào tạo. Về ngành Dược trường đặc biệt trú trọng và đã ký kết thực tập với các bệnh viện và công ty Dược lớn của nhà nước
[+]Chi tiết