Khoa Văn Thư Hành Chính

Ngành Văn Thư Lưu Trữ Là Gì

Ngành Văn Thư Lưu Trữ Là Gì

  NGÀNH VĂN THƯ LƯU TRỮ LÀ GÌ Ngành Văn Thư Lưu Trữ giúp cung cấp đầy đủ thông tin, nâng cao hiệu quả và chất lượng làm việc tại các công ty, doanh nghiệp cũng như cơ quan, tổ chức nhà nước. Các hoạt động cơ bản trong một cơ quan từ xây dựng chính sách,...
[+]Chi tiết
TUYỂN SINH CAO ĐẲNG VĂN THƯ - LƯU TRỮ

TUYỂN SINH CAO ĐẲNG VĂN THƯ - LƯU TRỮ

Ngành Văn Thư - Lưu Trữ là công việc sắp xếp, lưu trữ và bảo quản, sử dụng khai thác một cách khoa học các tài liệu của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp. Giúp cho sinh viên Ngành Văn Thư - Lưu Trữ có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản và sử dụng tài liệu một cách...
[+]Chi tiết
Ngành văn thư hành chính

Ngành văn thư hành chính

  NGÀNH VĂN THƯ HÀNH CHÍNH Văn thư hành chính là một loại thủ tục trong hoạt động hành chính nhà nước bao gồm toàn bộ các công việc về xây dựng văn bản trong hoạt động quản lí của cơ quan nhà nước và việc tổ chức quản lí, giải quyết văn bản trong cơ quan đó....
[+]Chi tiết
Giới thiệu khoa văn thư hành chính

Giới thiệu khoa văn thư hành chính

  1. TỔNG QUAN         Khoa Văn thư - hành chính là đơn vị thuộc Trường Cao đẳng Công Thương Việt Nam có chức năng tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng và thấp hơn trong lĩnh vực văn thư - hành...
[+]Chi tiết