Trung Tâm Tri Thức Trẻ

Trung Tâm Tri Thức Trẻ

Trung Tâm Tri Thức Trẻ

1. TỔNG QUAN - Căn cứ quyết định số 105/QĐ-CĐCTVN ngày 18 tháng 04 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam thành lập Trung tâm đào tạo Tri Thức Trẻ.Đây là đơn vị hoạt động về lĩnh vực tư vấn tuyển sinh, đào tạo - Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Giàu...
[+]Chi tiết