Tuyển sinh liên thông

LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG VCI

LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG VCI

Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng hệ chính quy như sau
[+]Chi tiết
TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020

TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020

Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam Thông báo tuyển sinh hệ liên thông Cao đẳng Chính quy các ngành như sau
[+]Chi tiết
TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM HỌC 2019- 2020

TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM HỌC 2019- 2020

Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam Thông báo tuyển sinh hệ liên thông Cao đẳng Chính quy các ngành như sau
[+]Chi tiết
TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM HỌC 2018- 2019

TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM HỌC 2018- 2019

Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam Thông báo tuyển sinh hệ liên thông Cao đẳng Chính quy các ngành như sau
[+]Chi tiết
TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 2019

TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 2019

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM                                                                                 Ký...
[+]Chi tiết
TUYỂN SINH LIÊN THÔNG NGÀNH DƯỢC ĐẠI HỌC ĐẠI NAM 2018

TUYỂN SINH LIÊN THÔNG NGÀNH DƯỢC ĐẠI HỌC ĐẠI NAM 2018

Căn cứ vào thông tư số: 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học, và thông tư số 08/2015/TT-BGD ĐT ngày 21 tháng 4 năm 2015 về việc sửa đổi, bổ sung một...
[+]Chi tiết
TUYỂN SINH LIÊN THÔNG GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC TIỂU HỌC 2017

TUYỂN SINH LIÊN THÔNG GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC TIỂU HỌC 2017

Trường Cao đẳng Công Thương tuyển sinh liên thông ngành giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học
[+]Chi tiết
TUYỂN SINH LIÊN THÔNG HỌC VIỆN TÀI CHÍNH 2017

TUYỂN SINH LIÊN THÔNG HỌC VIỆN TÀI CHÍNH 2017

Thực hiện kế hoạch đào tạo đại học năm học 2016 – 2017, Học viện Tài chính thông báo tuyển sinh liên thông đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học  Điều kiện nộp hồ sơ dự thi a) Thí sinh có bằng tốt nghiệp cao đẳng thuộc các hình thức đào tạo...
[+]Chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG HỌC VIỆN TÀI CHÍNH 2016

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG HỌC VIỆN TÀI CHÍNH 2016

[+]Chi tiết
Thông Báo Liên Thông Các Ngành

Thông Báo Liên Thông Các Ngành

 Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam, là Trường được quy hoạch và đầu tư trọng điểm để trở thành Trường đào tạo chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế. Năm 2016 trường Cao đẳng Công thương Việt Nam có các chương trình tuyển sinh liên kết như sau:
[+]Chi tiết