Danh sách thí sinh nhập học trực tuyến

Nhập học trực tuyến

Danh sách thí sinh nhập học trực tuyến

STT Ngày đăng ký Họ tên Ngày sinh Quê quán
1 09/06/2024 Nguyễn Thị Thanh Nga 08/06/2001
2 08/06/2024 Lường Thị Mận 10/12/2006
3 31/05/2024 Trương nguyễn như ý 04/11/2006 bình thuận
4 25/05/2024 Nguyễn Thị Ngọc Anh 11/08/2003
5 04/05/2024 DƯƠNG CÔNG THỨC 21/02/2005 Lạng Sơn
6 03/04/2024 Nguyễn Thị Tường Vy 05/11/2005 Đồng Tháp
7 25/01/2024 Nguyễn Thị Hoàng Yến 20/04/2001 buôn đon
8 25/01/2024 Nguyễn Thị Hoàng Yến 20/04/2001 buôn đon
9 25/01/2024 1 01/01/1950 1
10 25/01/2024 1 02/01/1950 1
11 25/01/2024 1 01/03/1950 1
12 25/01/2024 1 01/03/1950 1