Công Khai

Công khai đảm bảo điều kiện dạy chương trình GDTX-THPT

Công khai đảm bảo điều kiện dạy chương trình GDTX-THPT

  Công khai đảm bảo điều kiện dạy chương trình GDTX-THPT  Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam         STT Cơ sở GDTX năm học 2023-2024 Liên kết 1   Cam kết chất lượng giáo dục    2   Thông tin chất lượng giáo dục thực tế 3   Thông tin cơ...
[+]Chi tiết
Công khai cam kết chất lượng giáo dục, chuẩn đầu ra ngành GDMN

Công khai cam kết chất lượng giáo dục, chuẩn đầu ra ngành GDMN

[+]Chi tiết
CÔNG BỐ CÔNG KHAI ĐỀ ÁN MỞ MÃ NGÀNH ĐÀO TẠO GIÁO DỤC MẦM NON TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

CÔNG BỐ CÔNG KHAI ĐỀ ÁN MỞ MÃ NGÀNH ĐÀO TẠO GIÁO DỤC MẦM NON TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

ĐÀO TẠO GIÁO DỤC MẦM NON TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
[+]Chi tiết
Công khai biểu mẫu đảm bảo điều kiện dạy chương trình GDTX-THPT tại cơ sở 1

Công khai biểu mẫu đảm bảo điều kiện dạy chương trình GDTX-THPT tại cơ sở 1

Click để xem chi tiết
[+]Chi tiết
Công khai biểu mẫu đảm bảo điều kiện dạy chương trình GDTX-THPT tại cơ sở 2

Công khai biểu mẫu đảm bảo điều kiện dạy chương trình GDTX-THPT tại cơ sở 2

Click để xem chi tiết
[+]Chi tiết