Công khai biểu mẫu đảm bảo điều kiện dạy chương trình GDTX-THPT tại cơ sở 1

 

Công khai biểu mẫu đảm bảo điều kiện dạy chương trình GDTX-THPT tại cơ sở 1

Lô GD1-1,2,3 Cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

 

 

 

 

STT

Cơ sở GDTX năm học 2023-2024

Liên kết

1

 

Cam kết chất lượng giáo dục 

 

2

 

Thông tin chất lượng giáo dục thực tế

3

 

Thông tin cơ sở vật chất

 

4

 

Thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên