Ngành Thương Mại Điện Tử

TUYỂN SINH CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

TUYỂN SINH CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Cao Đẳng Thương mại điện tử: Giúp sinh viên ra trường thành thạo các kỹ năng: Tiếp thị trực tuyến , tiếp thị nội dung trên nền tảng Facebook, Google, Youtube. Khả năng  tự phát triển ý tưởng kinh doanh TMĐT trên nền tảng  website, thiết bị di động (IOS, Android)
[+]Chi tiết
Ngành thương mại điện tử

Ngành thương mại điện tử

  THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ LÀ GÌ Có nhiều khái niệm về ngành thương mại điện tử (TMĐT), nhưng hiểu một cách tổng quát, TMĐT là việc tiến hành một phần hay toàn bộ hoạt động thương mại bằng những phương tiện điện tử. TMĐT vẫn mang bản chất như các hoạt động thương mại...
[+]Chi tiết