Đào tạo

LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021(Tuần 23)

LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021(Tuần 23)

[+]Chi tiết
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021(Tuần 9)

LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021(Tuần 9)

[+]Chi tiết
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021

LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021

[+]Chi tiết
Chuẩn đầu ra trình độ trung cấp

Chuẩn đầu ra trình độ trung cấp

Chuẩn đầu ra trình độ trung cấp Trường Cao đẳng Công Thương Việt Nam
[+]Chi tiết
Chuẩn đầu ra trình độ cao đẳng

Chuẩn đầu ra trình độ cao đẳng

Chuẩn đầu ra trình độ cao đẳng Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam
[+]Chi tiết
LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020 ( TUẦN 49)

LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020 ( TUẦN 49)

[+]Chi tiết
LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020 ( TUẦN 48)

LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020 ( TUẦN 48)

[+]Chi tiết
Văn Bản Liên Quan-Đào Tạo

Văn Bản Liên Quan-Đào Tạo

  Nguồn: Phòng Đào tạo   STT Văn bản liên quan Nơi ban hành Ngày, tháng, năm ban hành 1 Quy chế 14 về việc ban hành quy chế thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp đối với Dạy nghề chính quy Quy che 14.doc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội 24/04/2007  ...
[+]Chi tiết
Số Liệu Thống Kê Đào Tạo

Số Liệu Thống Kê Đào Tạo

Sau gần 5 năm đầu đi vào hoạt động, tập thể cán bộ viên chức, học sinh – sinh viên nhà trường đã làm việc hết sức mình với tinh thần trách nhiệm cao nhất vì sự phát triển của nhà trường để xứng đáng với tầm vóc của một Công trình 1000 năm Thăng...
[+]Chi tiết
Các văn bản liên quan

Các văn bản liên quan

 Quy chế 14 về việc ban hành quy chế thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp đối với Dạy nghề chính quy
[+]Chi tiết