KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Trong hành trình không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, vào ngày 11 tháng 3 năm 2024, Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam đã tổ chức một buổi tập huấn sâu sắc về công tác kiểm định chất lượng giáo dục. Buổi tập huấn này không chỉ là cơ hội để các cán bộ, giảng viên và nhân viên trong hội đồng tự đánh giá tiếp cận với các phương pháp tổ chức, viết báo cáo tự đánh giá mà còn là một bước đột phá trong việc chuẩn bị cho quá trình đánh giá chất lượng giáo dục.

Chia Sẻ Kiến Thức, Hướng Dẫn Kỹ Năng

Trong buổi tập huấn, TS Đặng Thanh Xô, một chuyên gia uy tín trong lĩnh vực kiểm định chất lượng, đã chia sẻ những kiến thức quý báu và hướng dẫn kỹ năng cho các thành viên trong hội đồng tự đánh giá. Thông qua việc nghiên cứu tài liệu, TS Đặng Thanh Xô đã giúp các thành viên hiểu rõ hơn về quy trình tổ chức, xác định nội dung và minh chứng cần thiết, cũng như cách viết báo cáo tự đánh giá một cách cụ thể và chính xác.

1 số hình ảnh tại buổi tập huấn công tác kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Hiểu Biết Sâu Sắc, Chuẩn Bị Kỹ Lưỡng

Sau buổi tập huấn, sự hiểu biết sâu sắc và sự tự tin của các thành viên trong hội đồng tự đánh giá đã được nâng cao đáng kể. Không chỉ nắm vững các khái niệm và quy trình cần thiết mà còn biết cách áp dụng chúng vào thực tế của công việc. Quan trọng hơn, các thành viên đã hiểu rõ tầm quan trọng của việc chuẩn bị kỹ lưỡng và chi tiết trong quá trình đánh giá chất lượng giáo dục.

Tiến Lên Phía Trước: Cam Kết Đổi Mới và Phát Triển

Buổi tập huấn không chỉ là một sự kiện đơn thuần, mà còn là bước đệm quan trọng trên con đường tiến lên phía trước của Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam trong việc nâng cao chất lượng giáo dục. Sự cam kết đổi mới và phát triển của tất cả các thành viên trong hội đồng tự đánh giá là điều cần thiết để đảm bảo rằng mỗi sinh viên sẽ được hưởng một môi trường học tập tốt nhất và đáp ứng được nhu cầu của xã hội ngày càng cạnh tranh.