Tuyển Sinh

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC 2016

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC 2016

Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc là cơ sở giáo dục công lập, thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, phục vụ cho yêu cầu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của địa phương. Nhà trường có nhiệm vụ đào tạo giáo viên từ Mầm non, Tiểu học đến Trung học cơ sở có...
[+]Chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 2016

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 2016

Học để biết - Học để làm được việc Học để chung sống - Học để tự khẳng định mình     BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc THÔNG BÁO...
[+]Chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG SƯ PHẠM VĨNH PHÚC 2016

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG SƯ PHẠM VĨNH PHÚC 2016

[+]Chi tiết
Thông Báo Tuyển Sinh Đại Học Công Nghiệp Việt Trì 2016

Thông Báo Tuyển Sinh Đại Học Công Nghiệp Việt Trì 2016

 Căn cứ Công văn số 59/TB-ĐHCNVT, ngày 25/04/2016 của Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì phối hợp với trường Cao đẳng nghề Công Thương Việt Nam về việc phối hợp tuyển sinh và quản lý đào tạo hệ Đại học chính quy năm 2016.
[+]Chi tiết
Thông Báo Chương Trình Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Ngắn Hạn

Thông Báo Chương Trình Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Ngắn Hạn

Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Quốc Gia là tiền thân của công ty CP Phát triển SCF Quốc Tế với hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực Giáo dục và đào tạo. Chúng tôi đã đào tạo thành công nhiều lớp ngắn hạn  cho các đơn vị trường học và doanh nghiệp trong...
[+]Chi tiết
aaaaaa

aaaaaa

dfdfdf
[+]Chi tiết
Thông Báo Tuyển Sinh B1,B2,C1,A2

Thông Báo Tuyển Sinh B1,B2,C1,A2

  Trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam
[+]Chi tiết
Tuyển Sinh Các Lớp Tiếng Hàn

Tuyển Sinh Các Lớp Tiếng Hàn

Trường Cao Đẳng Công Thường Việt Nam  
[+]Chi tiết
TRƯỜNG CĐN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM TUYỂN SINH NĂM 2016

TRƯỜNG CĐN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM TUYỂN SINH NĂM 2016

 Học để biết - Học để làm được việc  Học để chung sống - Học để tự khẳng định mình   BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM...
[+]Chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ

 
[+]Chi tiết