Tuyển Sinh

TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHẤT LƯỢNG CAO LÀM VIỆC TẠI ĐỨC NĂM 2020

TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHẤT LƯỢNG CAO LÀM VIỆC TẠI ĐỨC NĂM 2020

Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam, là Trường được quy hoạch và đầu tư để trở thành Trường đào tạo chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế. Trường thực hiện phương thức đào tạo gắn kết 3 bên; Nhà trường+ sinh viên+ với Doanh nghiệp.
[+]Chi tiết
TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHẤT LƯỢNG CAO LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN NĂM 2020

TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHẤT LƯỢNG CAO LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN NĂM 2020

Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam, là Trường được quy hoạch và đầu tư để trở thành Trường đào tạo chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế. Trường thực hiện phương thức đào tạo gắn kết 3 bên; Nhà trường+ sinh viên+ với Doanh nghiệp. Để giải quyết việc làm cho sinh viên ra trường làm được việc...
[+]Chi tiết
TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020

TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020

Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam Thông báo tuyển sinh hệ liên thông Cao đẳng Chính quy các ngành như sau
[+]Chi tiết
THÔNG BÁO THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020 - 2021

THÔNG BÁO THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020 - 2021

Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam, là Trường được quy hoạch và đầu tư để trở thành Trường đào tạo chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế. Trường thực hiện phương thức đào tạo gắn kết với Doanh nghiệp để giải quyết việc làm cho sinh viên ra trường làm được việc và không bị thất nghiệp....
[+]Chi tiết
HỆ 9 + CAO ĐẲNG LÀ GÌ?

HỆ 9 + CAO ĐẲNG LÀ GÌ?

HỆ 9 + CAO ĐẲNG LÀ GÌ?
[+]Chi tiết
TUYỂN SINH LỚP ĐIỀU DƯỠNG THEO CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỔI CỦA CHLB ĐỨC NĂM 2019

TUYỂN SINH LỚP ĐIỀU DƯỠNG THEO CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỔI CỦA CHLB ĐỨC NĂM 2019

3 năm tại Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam.Từ 1-1.5 năm tại CHLB Đức  
[+]Chi tiết
TUYỂN SINH LỚP ĐIỀU DƯỠNG THEO CHƯƠNG TRÌNH 2+2 CỦA CHLB ĐỨC NĂM 2019

TUYỂN SINH LỚP ĐIỀU DƯỠNG THEO CHƯƠNG TRÌNH 2+2 CỦA CHLB ĐỨC NĂM 2019

2 năm học tại Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam.Chuyển tiếp học 2 năm tại CHLB Đức.
[+]Chi tiết
Tuyển sinh hệ cao đẳng dự bị năm học 2019

Tuyển sinh hệ cao đẳng dự bị năm học 2019

Học sinh không đủ điểm tốt nghiệp kì thi THPT Quốc gia 2019, có thể tham gia vào hệ Cao đẳng dự bị. Nhà trường cho phép sinh viên được nợ bằng THPT 1 năm, sau năm nhất nếu đậu THPT sinh viên được học tiếp bậc Cao đẳng.Nếu không đậu THPT, sinh viên sẽ...
[+]Chi tiết
TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY GIẢM 100% HỌC PHÍ CẢ KHÓA HỌC

TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY GIẢM 100% HỌC PHÍ CẢ KHÓA HỌC

GIẢM 100% HỌC PHÍ CẢ KHÓA HỌC NĂM HỌC 2019 - 2020.Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam, là Trường được quy hoạch và đầu tư để trở thành Trường đào tạo chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế. Trường thực hiện phương thức đào tạo gắn kết với Doanh nghiệp để giải quyết việc làm cho sinh...
[+]Chi tiết
TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN NĂM 2019

TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN NĂM 2019

Cao Đẳng làm việc tại Nhật là chương trình học giúp sinh viên sau khi tốt nghiệp được làm việc tại Nhật với nhiều ưu điểm, làm việc theo ngạch, Điều dưỡng, Kỹ thuật viên tại Nhật:
[+]Chi tiết