Tuyển Sinh

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 2016

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 2016

  Căn cứ công văn số 1390/XHNV-ĐT ngày 27/04/2016 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn gửi Trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam về việc hợp tác tuyển sinh và đào tạo bậc Sau Đại học. Trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam thông báo tiếp nhận hồ sơ tuyển...
[+]Chi tiết
Thông báo tuyển sinh lớp học tiếng Nhật

Thông báo tuyển sinh lớp học tiếng Nhật

[+]Chi tiết
Thông báo tuyển sinh lớp học tiếng Hàn

Thông báo tuyển sinh lớp học tiếng Hàn

[+]Chi tiết
Thông Báo Tuyển Sinh 2016

Thông Báo Tuyển Sinh 2016

Trường Cao Đẳng Nghề Công Thương Việt Nam
[+]Chi tiết
Trường Cao Đẳng nghề Công Thương Việt Nam Tuyển Sinh 2016

Trường Cao Đẳng nghề Công Thương Việt Nam Tuyển Sinh 2016

  BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI TRƯỜNG CAO ĐẲNG  NGHỀ CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2016 Trường Cao đẳng nghề Công thương Việt Nam, là Trường được quy hoạch và đầu tư...
[+]Chi tiết
Cao Đẳng Công Thương Việt Nam Tuyển Sinh 2016

Cao Đẳng Công Thương Việt Nam Tuyển Sinh 2016

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH  & XÃ HỘI TRƯỜNG  CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG  VIỆT NAM --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   Số: 01/TB -CĐNCTVN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc =============================================================================================================================================================================================================================================================== Hà Nội, ngày  2 tháng 2 năm 2016 THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2016   Căn cứ chỉ tiêu tuyển...
[+]Chi tiết
Tuyển sinh hệ Cao đẳng các nghề trọng điểm Quốc tế năm 2015

Tuyển sinh hệ Cao đẳng các nghề trọng điểm Quốc tế năm 2015

Thực hiện Quyết định số 854/QĐ-BLĐTB- XH ngày 06/6/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt nghề trọng điểm và trường được lựa chọn nghề trọng điểm giai đoạn 2011- 2015, định hướng đến năm 2020; 
[+]Chi tiết
Thông báo về việc miễn tiền ở KTX cho SV Khóa 6 (Khoa Kinh tế)

Thông báo về việc miễn tiền ở KTX cho SV Khóa 6 (Khoa Kinh tế)

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội là trường công lập trực thuộc UBND TP Hà Nội. Trường được đầu tư xây dựng hiện đại, đồng bộ hàng đầu Quốc gia và Khu vực.
[+]Chi tiết
Thông báo tuyển sinh năm học 2015 - 2016

Thông báo tuyển sinh năm học 2015 - 2016

Trường Cao đẳng Công thương Việt nam là trường công lập trực thuộc UBND TP Hà Nội. Trường được đầu tư xây dựng hiện đại, đồng bộ hàng đầu Quốc gia và Khu vực.  
[+]Chi tiết
Thông báo tuyển sinh tiếng Nhật

Thông báo tuyển sinh tiếng Nhật

Thực hiện Quyết định số 854/QĐ-BLĐTB- XH ngày 06/6/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt nghề trọng điểm và trường được lựa chọn nghề trọng điểm giai đoạn 2011- 2015, định hướng đến năm 2020; 
[+]Chi tiết