Giới thiệu

thử thử

thử thử

Bạn nhập tài khoản và mật khẩu để đăng nhập(admin/vci6868). Nếu đăng nhập thành công ta sẽ thấy bảng 
[+]Chi tiết
thử nghiệm

thử nghiệm

Bạn nhập tài khoản và mật khẩu để đăng nhập(admin/vci6868). Nếu đăng nhập thành công ta sẽ thấy bảng 
[+]Chi tiết
Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên

Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên

[+]Chi tiết
Quyết Định Công Nhận Chức Danh Hiệu Trưởng Trường Cao Đẳng Nghề Công Thương Việt Nam (VCI)

Quyết Định Công Nhận Chức Danh Hiệu Trưởng Trường Cao Đẳng Nghề Công Thương Việt Nam (VCI)

[+]Chi tiết
QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ MỚI 2016 - 2020 (VCI)

QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ MỚI 2016 - 2020 (VCI)

Trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam (VCI)  
[+]Chi tiết
Chiến lược phát triển trường cao đẳng công thương Việt Nam

Chiến lược phát triển trường cao đẳng công thương Việt Nam

Đào tạo nguồn lực kĩ thuật cao có năng lực thực hành nghề đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong và ngoài nước; có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ; lao động sáng tạo, có năng lực hợp tác, năng...
[+]Chi tiết
Sứ Mệnh Và Tầm Nhìn

Sứ Mệnh Và Tầm Nhìn

Trường Cao đẳng Công Thương Việt Nam(VCI) là địa chỉ tin cậy trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, là điểm nhấn về tư duy sáng tạo, là ngọn lửa châm nguồn cảm hứng, giúp người học trở thành những công dân có thái độ, kiến thức, kỹ năng, kỹ...
[+]Chi tiết