NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

1. NGÀNH KẾ TOÁN LÀ GÌ?

Kế toán là một trong những nghiệp vụ quan trọng trong mỗi doanh nghiệp, nhằm nắm bắt và thực hiện các quy định về pháp luật, chính sách liên quan đến tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế… Kế toán thực sự đóng vai trò tham mưu, cung cấp thông tin kinh tế, tài chính quan trọng cho lãnh đạo, phục vụ cho việc ra quyết định và đảm bảo về mặt tài chính để doanh nghiệp vận hành một cách liên tục, lành mạnh.

nganh KTDN

 

2. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo sinh viên chuyên ngành kế toán doanh nghiệp: Sinh viên cần nắm vững những kiến thức lý luận và thực tiễn cơ bản, và trang bị kiến thức bổ trợ về các lĩnh bao gồm:

 • Hạch toán kế toán các nghiệp vụ, giao dịch phát sinh trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
 • Kiến thức liên quan đến tài chính doanh nghiệp và Thuế.
 • Kỹ năng mềm và ngoại ngữ: kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng xử lý tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện công việc, tiếng Anh giao tiếp.
 • Có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp

 nganh ke toan dn

 

3. KIẾN THỨC & KĨ NĂNG
 • Trình bày được chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu của ngành kế toán doanh nghiệp;
 • Phân biệt được các loại kế toán;
 • Phân biệt được kế toán với thống kê, hạch toán nghiệp vụ;
 • Phát biểu được một số khái niệm sử dụng trong kế toán: đơn vị kế toán, kì kế toán, …;
 • Giải thích được một số nguyên tắc kế toán được thừa nhận;
 • Lập được các chứng từ kế toán thường dùng ở các doanh nghiệp đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ và hợp pháp theo quy định; 
 • Xử lý được các chứng từ kế toán cần thiết cho công tác kế toán của doanh nghiệp; 
 • Sắp xếp khoa học các hồ sơ, tài liệu, chứng từ kế toán;
 • Thiết lập chương trình luân chuyển chứng từ kế toán trong doanh nghiệp;

 nganh KTDN2

4. CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Sinh viên ngành Kế toán Doanh nghiệp sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhận nhiều công việc khác nhau, với nhiều cơ hội đa dạng và phong phú như:

 • Kế toán vốn bằng tiền trong các doanh nghiệp;
 • Kế toán thanh toán trong các doanh nghiệp;
 • Kế toán kho trong các doanh nghiệp;
 • Kế toán bán hàng trong các doanh nghiệp;
 • Kế toán nguồn vốn trong các doanh nghiệp;
 • Kiêm nhiệm một số công tác hành chính văn phòng trong trường hợp DN nhỏ cần kế toán kiêm nhiệm.

 vq group1

 

5. THỜI GIAN HỌC KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP-HỌC PHÍ
 • Học ngành Kế toán doanh nghiệp nhà trường đào tạo theo tín chỉ 2 năm tốt nghiệp ra trường
 • Học phí ngành kế toán doanh nghiệp: 420.000đ/1 tín chỉ ( tổng 90 tín/cả khóa học)
6. ĐĂNG KÍ XÉT TUYỂN NGÀNH KẾ TOÁN
 

ĐĂNG KÍ XÉT TUYỂN