NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 1. KẾ TOÁN LÀ GÌ?        Kế toán là một trong những nghiệp vụ quan trọng trong mỗi doanh nghiệp, nhằm nắm bắt và thực hiện các quy định về pháp luật, chính sách liên quan đến tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế… Kế toán thực sự đóng vai trò tham mưu, cung cấp...
LƯƠNG KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP RA TRƯỜNG NĂM 2022
LƯƠNG KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP RA TRƯỜNG NĂM 2022 Kế toán là lĩnh vực quan trọng và có nhu cầu về nhân lực rất lớn, đó cũng chính là lý do ngành kế toán luôn mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp cho người lao động ở nước ta. Mặc dù vậy, mức thu nhập của kế toán cũng biến động đa dạng tùy vào nhiều yếu tố, đặc biệt...
Kế toán Doanh nghiệp
Kế toán Doanh nghiệp Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề. Thời gian đào tạo: 3 năm Tóm tắt chương trình đào tạo:   - Trong thời gian đào tạo 3 năm, sinh viên được học những kiến thức cơ bản...