Tiến Sĩ Lê Đại Hùng - Chủ Tịch HĐQT Trường Cao đẳng Công Thương Việt Nam đón nhận bằng Viện Sĩ và Giáo Sư Danh Dự từ Trường Đại học Quốc tế Mỹ (International American University).

Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam vô cùng tự hào và vui mừng thông báo rằng Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhà Trường , TS. Lê Đại Hùng, vừa đạt được một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của mình và của nhà trường.

Ngày thứ 6 tại Mỹ Ngày 15/6/2024 TS. Lê Đại Hùng Đã hoàn thành được nhiệm vụ cực kỳ quan trọng đó là: Nhận Chức danh Viện Sĩ, Giáo Sư danh dự của Trường Đại Học Quốc tế Mỹ (International American University) Phong tặng! Một chức danh vinh dự của Trường dành cho những người có nhiều đóng góp cho lĩnh vực khoa học, đào tạo và quản lý với nhà trường. Chân thành cảm ơn trường đại học International Americas University và mọi người quan tâm tới Lê Đại Hùng và trường Cao đẳng công thương Việt Nam.

Đây là một thành tựu đáng tự hào không chỉ của riêng VS.GS.TS. Lê Đại Hùng mà còn là niềm tự hào chung của toàn thể nhà trường.

Xin chúc mừng VS.GS.TS. Lê Đại Hùng vì những nỗ lực và cống hiến không ngừng nghỉ của ông trong công tác giáo dục và quản lý nhà trường. Chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ niềm vui này và tiếp tục nỗ lực để đưa Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam ngày càng phát triển và đạt được nhiều thành tựu mới.

Một lần nữa, xin chúc mừng VS.GS.TS. Lê Đại Hùng và trường Cao đẳng Công thương Việt Nam! 🎉👏