ThS. HOÀNG MẠNH QUÂN

2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Phó Chủ tịch kiêm Thư ký Hội đồng quản trị - Phó Hiệu Trưởng nhà trường

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý KH-CN

Điện thoại liên hệ: 

Email: