Thoả Thuận Hợp Tác Giữa Ngân Hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk và trường Cao đẳng Công Thưong Việt Nam