Ngành Quản Trị Văn Phòng Là Gì

 

1. QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG LÀ GÌ?

 

Quản Trị Văn Phòng (tiếng Anh là Office Management) là ngành chuyên đào tạo công việc liên quan đến các lĩnh vực triển khai thực hiện, theo dõi đánh giá, thiết kế, lên kế hoạch các hoạt động của một văn phòng một cách hiệu quả. Quản Trị Văn Phòng giúp phân tích và xây dựng nên hệ thống thông tin điện tử, thiết kế các trang mạng, trang thông tin phục vụ cho văn phòng và công tác quản lý dữ liệu, hồ sơ của công ty, doanh nghiệp.

 http://cosodaklak.vci.edu.vn/userfiles/images/gallerys/QTVP/business-people-sitting-office-desk-working-project.jpg

 

2. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

 

 • Sinh viên được đào tạo kiến thức cơ bản về nhà nước, pháp luật và luật hành chính Việt Nam, các kỹ năng soạn thảo và ban hành văn bản, công tác văn thư, quản trị về lưu trữ và hành chính văn phòng. Bên cạnh đó, là tổ chức khai thác thêm các tài liệu, quản lý về hồ sơ, con dấu của công ty doanh nghiệp.
 • Sinh viên được đào tạo về nghiên cứu và ứng dụng các công cụ văn phòng chuẩn quốc tế, mới nhất hiện nay, để phục vụ cho các công tác tại văn phòng.
 • Ngoài ra, sinh viên được đào tạo nắm vững các trang bị và kỹ năng cần thiết như giao tiếp, thuyết trình, thảo luận, tổ chức hội họp, năng động và sáng tạo, tiếp cận với công nghệ hiện đại, có khả năng thích ứng cao với hoàn cảnh, trước khi ra trường để sinh viên có thể tự tin trong công việc.

 

 VTLT

3. KIẾN THỨC & KĨ NẴNG

 

 • Sinh viên có kiến thức cơ bản về Quản Trị Văn Phòng nhằm tổ chức và điều hành công tác văn phòng trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
 • Sinh viên có kiến thức cơ bản về vị trí, vai trò của công tác Quản Trị Văn Phòng trong hoạt động của cơ quan, tổ chức.
 • Sinh viên có kiến thức nắm vững quy trình tác nghiệp, thực hiện thành thạo các kỹ năng, nghiệp vụ hành chính văn phòng.
 • Sinh viên có kiến thức chuyên sâu về công nghệ thông tin nhằm nghiên cứu, phân tích, thiết kế, triển khai và xây dựng các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả hoạt động Quản Trị Văn Phòng.
 • Sinh viên có kỹ năng sử dụng thành thạo các trang thiết bị văn phòng hiện đại và chương trình phần mềm ứng dụng trong công tác Quản Trị Văn Phòng.

 van thu hanh chinh

 

4. CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

 

 • Sinh viên tốt nghiệp tại VCI chuyên ngành Quản Trị Văn Phòng có đầy đủ nền tảng kiến thức vững chắc, kỹ năng chuyên môn có thể lựa chọn cho mình một số công việc như sau:
 •     -Thư kí tổng hợp chuyên viên văn phòng: làm việc tại các cơ quan nhà nước, tổ chức doanh nghiệp, trợ lý hành chính cho các cấp lãnh đạo tối cao.
 •     -Quản lý và điều hành: các hoạt động của văn phòng của các tổ chức kinh tế - chính trị - xã hội, các công ty cũng như các doanh nghiệp nhỏ lẻ.
 •     -Nhân viên: hành chính, lễ tân, thư ký tại văn phòng của các cơ quan tổ chức của doanh nghiệp.
 •     -Vị trí lãnh đạo: nếu bạn có năng lực thì bạn có thể đảm nhận những vị trí quản lý, lãnh đạo hành chính tại công ty.
 •     -Ngoài ra sinh viên có khả năng tự học, tự nghiên cứu tiếp thu các thành tựu khoa học kỹ thuật và cơ sở để học liên thông lên các bậc học cao hơn nhằm đáp ứng như cầu phát triển của nền kinh tế xã hội.

 VTLT1

5. ĐĂNG KÍ XÉT TUYỂN

 

{chronoforms5}Dang-ky-xet-tuyen{/chronoforms5}