Lịch sử hình thành

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội (Tên giao dịch bằng tiếng Anh: Ha Noi Vocational College of High Technology; viết tắt là HHT) – công trình trọng điểm chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội, là cơ sở đào tạo công lập trực thuộc UBND Thành phố Hà Nội, được thành lập theo Quyết định số 808/QĐ – LĐTBXH ngày 25 tháng 06 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Trường là cơ sở đào tạo nghề được UBND Thành phố Hà Nội đầu tư xây dựng đồng bộ, trang thiết bị hiện đại hàng đầu Quốc gia và Khu vực, nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô Hà Nội và khu vực kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.


Nhà trường đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng cục Dạy nghề qui hoạch đầu tư trọng điểm trở thành trường chất lượng cao, đạt chuẩn Quốc tế vào năm 2018. Xây dựng trường trở thành Trung tâm Nghiên cứu - Ứng dụng - Chuyển giao công nghệ có uy tín trong nước và khu vực, tăng cường hợp tác quốc tế, chú trọng liên kết với doanh nghiệp để thực hiện tốt phương châm “mỗi bài học là 1 công việc - mỗi modul là 1 sản phẩm”, “dạy lí thuyết gắn liền với thực hành”, “đào tạo kết hợp với nghiên cứu khoa học và làm ra sản phẩm”, giải quyết có hiệu quả việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

NHỮNG MỐC LỊCH SỬ QUAN TRỌNG

Ngày 25 tháng 06 năm 2009: Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 808/QĐ – BLĐTBXH do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội kí.

Ngày 14 tháng 07 năm 2010: Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đã kí Quyết định số 3818/QĐ – UBND, phê duyệt Điều lệ Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội.

Ngày 15 tháng 09 năm 2010: Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội tổ chức Lễ cắt băng khánh thành và gắn biển Công trình trọng điểm chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Ngày 07 tháng 07 năm 2011: theo Quyết định số 826/QĐ – LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt nghề trọng điểm và trường được lựa chọn nghề trọng điểm để hỗ trợ đầu tư chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2011 – 2015, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội được lựa chọn và quy hoạch trở thành đơn vị đào tạo nghề đạt chuẩn Quốc tế.

Ngày 15 tháng 09 năm 2011: Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội tổ chức Lễ cắt băng khánh thành và ra mắt Trung tâm Thông tin – Thư viện, đơn vị chức năng trực thuộc nhà trường, là nơi lưu trữ, trao đổi thông tin và phục vụ bạn đọc nghiên cứu, giảng dạy và học tập.

Ngày 10 tháng 09 năm 2012, Hiệu trưởng kí Quyết định số 324/QĐ - CĐNCNC về việc thành lập Ban Biên tập và Quản trị Website, có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng về lĩnh vực biên tập tin, bài và quản trị nội dung website

Tháng 10 năm 2012
: Nhà trường thành lập 03 đơn vị mới: Trung tâm Công nghệ Thông tin, Trung tâm Kí túc xá, Trung tâm Tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp.

Ngày 10 tháng 11 năm 2013: Nhà trường cắt băng khánh thành và đưa vào hoạt động Trung tâm Ươm tạo và Chuyển giao công nghệ (Khoa Cơ khí)

Ngày 10 tháng 11 năm 2013: Dưới sự hợp tác với Công ty Megazone (Hàn Quốc) – Công ty hàng đầu về thiết kế và lập trình Website của đất nước xứ sở kim chi, nhà trường đã tổ chức cắt băng khánh thành và chính thức đưa vào hoạt động Trung tâm Công nghệ thông tin HHT – Megazone (Khoa Công nghệ thông tin).

Ngày 24 tháng 01 năm 2014: Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội - Nguyễn Thị Bích Ngọc đã kí Quyết định số 673/QĐ - UBND về việc phê duyệt qui hoạch mạng lưới trường Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề, Trung tâm dạy nghề thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng tới năm 2030. Trong đó, trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội được lựa chọn để UBND thành phố Hà Nội đầu tư và qui hoạch đạt chuẩn Quốc tế vào năm 2028.

Ngày 03 tháng 03 năm 2014: Thành lập Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng theo Quyết định số 86/QĐ – CĐNCNC của Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội.

Ngày 03 tháng 03 năm 2014: Sát nhập Trung tâm Thông tin Thư viện thuộc phòng Tổ chức Hành chính theo Quyết định số 90/QĐ – CĐNCNC của Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội.

Ngày 03 tháng 03 năm 2014: Sát nhập Trung tâm Tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp thuộc phòng Đào tạo theo Quyết định số 83/QĐ – CĐNCNC của Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội.

Ngày 15 tháng 04 năm 2014: Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội thành lập khoa Chăm sóc sắc đẹp và là cơ sở đào tạo nghề đầu tiên trong cả nước được Tổng cục Dạy nghề cho phép đào tạo thí điểm ở 02 cấp trình độ: Cao đẳng nghề và Trung cấp nghề.

Ngày 23 tháng 5 năm 2014, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kí Quyết định số 761/QĐ – Ttg về việc phê duyệt Đề án: “Phát triển trường nghề chất lượng cao đến năm 2020”. Theo đó, trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội là một trong 40 trường được lựa chọn để qui hoạch.

Ngày 16 tháng 10 năm 2014: Nhà trường hợp tác với Viện Công nghệ Yeoju (Hàn Quốc) cắt băng khánh thành và chính thức đưa vào hoạt động Trung tâm Ngôn ngữ Hàn Quốc (Khoa Ngoại ngữ).

Ngày 09 tháng 04 năm 2015: Hiệu trưởng nhà trường đã kí Quyết định số 192/QĐ - CĐNCNC về việc hợp nhất 02 Trung tâm (Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc khoa Công nghệ thông tin) và (Trung tâm Thông tin Thư viện thuộc Phòng Tổ chức Hành chính) thành 01 Trung tâm duy nhất: Trung tâm Công nghệ thông tin - Thư viện trực thuộc khoa Công nghệ thông tin.

Ngày 10 tháng 04 năm 2015, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội thành lập Phòng Quản lí Dự án trực thuộc nhà trường theo Quyết định số: 207/QĐ - CĐNCNC do Hiệu trưởng nhà trường kí.

Như vậy, tính tới thời điểm hiện tại, trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội có:

+ 07 Khoa chuyên môn và Khoa hỗ trợ đào tạo: Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Kinh tế, Khoa Cơ khí, Khoa Điện - Điện tử, Khoa Chăm sóc sắc đẹp, Khoa Khoa học cơ bản và Khoa Ngoại ngữ.

+ 02 Trung tâm trực thuộc trường: Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng; Trung tâm Kí túc xá

+ 07 Phòng và 01 Ban chức năng: Phòng Đào tạo, Phòng Tổ chức Hành chính, Phòng Tài chính Kế toán, Phòng Công tác học sinh sinh viên, Phòng Quản trị, Phòng Quản lí khoa học - Hợp tác quốc tế, Phòng Quản lí dự án; Ban Biên tập và Quản trị Website.

+ 05 Trung tâm trực thuộc đơn vị: Trung tâm Công nghệ thông tin - Thư viện (thuộc Khoa Công nghệ thông tin), Trung tâm Công nghệ thông tin HHT - Megazone (thuộc Khoa Công nghệ thông tin), Trung tâm Ươm tạo và Chuyển giao công nghệ (thuộc khoa Cơ khí), Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ (thuộc khoa Điện - Điện tử), Trung tâm Ngôn ngữ Hàn Quốc (thuộc khoa Ngoại ngữ).