Đại Tá.NGUYỄN THĂNG LONG

2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Cố vấn

Giám đốc làng Hữu nghị Việt Nam.Thuộc TW hội CCB Việt Nam.Nguyên chánh VP Bộ TTM, Bộ Quốc Phòng.

Trình độ chuyên môn: Đại Tá

Điện thoại liên hệ: 

Email: