Thiết lập mối quan hệ hợp tác sâu rộng, chặt chẽ với các doanh nghiệp, đối tác trong đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những nhiệm vụ chính của trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội. Hiện tại, hơn 300 doanh nghiệp trong và ngoài nước đã bắt tay với nhà trường, hỗ trợ nhà trường trong đào tạo và nhận sinh viên thực tập, làm việc sau khi tốt nghiệp.


Danh sách các Doanh nghiệp hợp tác với Trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam:

1.Tập Đoàn Hoa Sao Group

2.Công Ty TNHH Cung Ứng Nhân Lực Tuấn Hùng

3.Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện 368

4.Vinh Quang Group

5.Công Ty TNHH MeGaZone Việt Nam

6.Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Giao Thông Vận Tải

7.Bệnh Viện 198