Tuyển Sinh Cao Đẳng Chính Quy Năm 2020-2021
Tuyển Sinh Cao Đẳng Chính Quy Năm 2020-2021 GIỚI THIỆU Sứ mệnh lớn lao của nhà trường: Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội theo chuẩn quốc tế.Giải quyết vấn đề: thất nghiệp, làm trái ngành nghề, thừa thầy thiếu thợ, lãng phí thời gian, tiền bạc, công sức . Phát...
Tuyển Sinh Cao Đẳng Điều Dưỡng
Tuyển Sinh Cao Đẳng Điều Dưỡng TUYỂN SINH CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG 2020 Sứ mệnh lớn lao của nhà trường: Cung cấp nguồn nhân lực y tế chất lượng cao,nắm vững chuyên môn, có đủ y đức để hành nghề Điều Dưỡng. Mục tiêu đào tạo:Sinh viên nhà trường phải hội tụ đủ yêu cầu: Sâu Y...
Tuyển Sinh Cao Đẳng Dược
Tuyển Sinh Cao Đẳng Dược TUYỂN SINH CAO ĐẲNG DƯỢC 2020 Sứ mệnh lớn lao của nhà trường: Cung cấp nguồn nhân lực y tế chất lượng cao,nắm vững chuyên môn, có đủ y đức để hành nghề Dược. Mục tiêu đào tạo:Sinh viên nhà trường phải hội tụ đủ yêu cầu: Sâu Y Lý– Giỏi Y ...
TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2020
TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2020 GIỚI THIỆU Sứ mệnh lớn lao của nhà trường: Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội theo chuẩn quốc tế.Giải quyết vấn đề: thất nghiệp, làm trái ngành nghề, thừa thầy thiếu thợ, lãng phí thời gian, tiền bạc, công sức . Phát...