Tuyển sinh hệ cao đẳng dự bị

Tuyển sinh hệ cao đẳng dự bị năm học 2019
Tuyển sinh hệ cao đẳng dự bị năm học 2019 Học sinh không đủ điểm tốt nghiệp kì thi THPT Quốc gia 2019, có thể tham gia vào hệ Cao đẳng dự bị. Nhà trường cho phép sinh viên được nợ bằng THPT 1 năm, sau năm nhất nếu đậu THPT sinh viên được học tiếp bậc Cao đẳng.Nếu không đậu THPT, sinh viên sẽ được trường chuyển...