Tuyển sinh hệ cao đẳng chất lượng cao

TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHẤT LƯỢNG CAO 2020
TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHẤT LƯỢNG CAO 2020 Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam, là Trường được quy hoạch và đầu tư để trở thành Trường đào tạo chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế. Trường thực hiện phương thức đào tạo gắn kết 3 bên; Nhà trường+ sinh viên+ với Doanh nghiệp.