Tạm biệt K3- Chúc các em luôn thành công trong cuộc sống

 

Lời chào tạm biệt K3- Trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam

Biên tập và thể hiện giọng đọc: Thanh Sơn – CDL01.4A