Kế Hoạch Công Tác Tuần 26/06 - 01/07/2017
Kế Hoạch Công Tác Tuần 26/06 - 01/07/2017 BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc            Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2017     KẾ HOẠCH CÔNG TÁC...
Đề thi ngoại ngữ kì thi THPT quốc gia có phần thi viết
Đề thi ngoại ngữ kì thi THPT quốc gia có phần thi viết   Theo Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển, năm 2014, đề thi tốt nghiệp THPT môn Ngoại ngữ đã có phần trắc nghiệm và phần viết. Năm nay ở kì thi THPT quốc gia sẽ tiếp tục kế thừa những thành công, ưu điểm của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm trước, chuyển hướng theo đánh giá...