Sáng ngày 15/05/2017, Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam và Trường đại học KunJang Hàn Quốc  đã tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác và thành lập Trung tâm tiếng Hàn tại cơ sở Hà Nội của Trường.

 

TT tienghan3    TT tienghan4

                                           

 

TT tienghan5    TT tienghan6

                                           

 

TT tienghan1    TT tienghan2

                                           

 

TT tienghan7    TT tienghan8

                                           

 

 

TT tienghan9