1. VĂN THƯ LƯU TRỮ LÀ GÌ?

 

      Văn thư Lưu Trữ giúp cung cấp đầy đủ thông tin, nâng cao hiệu quả và chất lượng làm việc tại các công ty, doanh nghiệp cũng như cơ quan, tổ chức nhà nước. Các hoạt động cơ bản trong một cơ quan từ xây dựng chính sách, lập kế hoạch, đề xuất, kiến nghị… đều cần sử dụng đến giấy tờ. Thông tin đầy đủ, chính xác sẽ giúp hoạt động đạt hiệu quả cao. Trong thời đại mà thông tin đến từ nhiều nguồn khác nhau thì các văn bản, giấy tờ luôn có tính xác thực lớn nhất, đặc biệt đối với các văn bản mang tính pháp lý.

 Van_Thu_Luu_Tru

2. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

 

 • Chương trình đào tạo sinh viên chuyên ngành Văn Thư - Lưu Trữ nắm vững những kiến thức lý luận và thực tiễn cơ bản, và trang bị kiến thức bổ trợ về các lĩnh vực Văn Thư - Lưu Trữ gồm:
 •  - Sinh viên nắm vững lý thuyết liên quan đến khoa học lưu trữ.
 •  - Sinh viên nắm vững các chủ trương, chính sách và quy định về quản lý tài liệu lưu trữ.
 •  - Sinh viên nắm vững các kiến thức cơ bản cũng như kỹ năng kinh doanh liên quan đến quản lý tệp và quản lý thông tin.
 •  - Sinh viên có kỹ năng cơ bản về quản lý tự động hóa văn phòng.
 •  - Sinh viên hiểu rõ thực trạng và xu hướng phát triển của công tác quản lý thông tin lưu trữ trong và ngoài nước, có năng lực nghiên cứu khoa học nhất định.

 

 VTLT

3. KIẾN THỨC & KĨ NẴNG

 

 • Sinh viên có những kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật, những kiến thức chuyên ngành về nghiệp vụ Văn Thư - Lưu Trữ, tin học văn phòng, lưu trữ thông tin và tư liệu. bên cạnh đó, sinh viên cũng được trang bị những kiến thức về công nghệ thông tin, ngoại ngữ, giáo dục thể chất, chính trị, pháp luật, quốc phòng – an ninh.
 • Sinh viên sẽ được rèn luyện những kỹ năng mềm để có thể thích ứng được với nhiều môi trường làm việc khác nhau như: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tham mưu, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng tổ chức sự kiện, kỹ năng thu thập và xử lí thông tin.
 • Sinh viên sẽ được hướng dẫn sử dụng các thiết bị trong văn phòng hành chính, các chương trình phần mềm tin học thông dụng trong trao đổi thông tin nghiệp vụ, phương pháp quản lý văn bản, quản lý hồ sơ và tài liệu lưu trữ.

 van thu hanh chinh

4. CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

 

 • Sinh viên tốt nghiệp tại VCI chuyên ngành Văn Thư - Lưu Trữ có đầy đủ nền tảng kiến thức vững chắc, kỹ năng chuyên môn có thể lựa chọn cho mình một số công việc như sau:
 •  - Lưu trữ viên, chuyên viên văn thư tại các Bộ, ngành; Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp. Tổ chức Đảng, đoàn thể hoặc các Trung tâm Lưu trữ Quốc gia, Chi cục Văn Thư - Lưu Trữ trữ tại các tỉnh, thành phố.
 •  - Nhân viên Văn Thư - Lưu Trữ tại Văn phòng của các cơ quan, công ty, tổ chức, doanh nghiệp.
 •  - Giảng viên, giáo viên giảng dạy các nghiệp vụ chuyên ngành Văn Thư - Lưu Trữ.
 •  - Ngoài ra sinh viên có khả năng tự học, tự nghiên cứu tiếp thu các thành tựu khoa học kỹ thuật và cơ sở để học liên thông lên các bậc học cao hơn nhằm đáp ứng như cầu phát triển của nền kinh tế xã hội.

 VTLT1

5. ĐĂNG KÍ XÉT TUYỂN

 

ĐĂNG KÍ XÉT TUYỂN
HÌNH THỨC XÉT TUYỂN ONLINE
THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ONLINE
(Số nhà, đường phố, thôn, xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố))

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

 

1. VĂN THƯ HÀNH CHÍNH LÀ GÌ?

      Văn thư hành chính là  một loại thủ tục trong hoạt động hành chính nhà nước bao gồm toàn bộ các công việc về xây dựng văn bản trong hoạt động quản lí của cơ quan nhà nước và việc tổ chức quản lí, giải quyết văn bản trong cơ quan đó.

 van thu hanh chinh 4

 

2. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

 

 • Trình bày được vị trí, ý nghĩa, tác dụng và nội dung của công tác văn thư trong các cơ quan, tổ chức;
  • Trình bày được các loại văn bản, thẩm quyền ban hành, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản;
   • Giải thích được quy trình tổ chức quản lý văn bản đến, quy trình quản lý  văn bản đi;
    • Trình bày được phương pháp lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan;
    • Trình bày được những quy định về quản lý, bảo quản và sử dụng con dấu;
     • Ứng dụng được kiến thức tin học vào soạn thảo, xử lý văn bản; quản lý, chuyển giao văn bản và lập hồ sơ trong môi trường mạng;
      • Xử lý được các tình huống phát sinh trong thực thi nhiệm vụ văn thư;
       • Giúp được Chánh văn phòng hoặc Trưởng phòng Hành chính kiểm tra, hướng dẫn việc xác định hồ sơ và lập hồ sơ của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan;
        • Giúp được Chánh văn phòng hoặc Trưởng phòng Hành chính kiểm tra, hướng dẫn công tác văn thư ở các đơn vị trực thuộc;
         • Hướng dẫn được nghiệp vụ văn thư cho cán bộ có trình độ nghiệp vụ thấp hơn.

 van thu hanh chinh 1

3. KIẾN THỨC & KĨ NẴNG

 

 • Phát hiện được những văn bản ban hành thiếu hoặc sai thể thức;
  • Vận dụng được phương pháp và kỹ thuật soạn thảo văn bản để soạn thảo một số văn bản về công tác văn thư;
   • Thực hiện thành thạo các thao tác: tiếp nhận, kiểm tra, phân loại, bóc bì, đóng dấu đến, ghi số, ngày đến, đăng ký văn bản đến bằng máy vi tính và bằng sổ, chuyển giao văn bản đến;
    • Thực hiện thành thạo các thao tác: kiểm tra thể thức, hình thức và kỹ thuật trình bày văn bản, đóng dấu văn bản, đăng ký văn bản đi bằng máy vi tính và bằng sổ, làm các thủ tục  phát hành văn bản đi;
     • Thực hiện thành thạo các bước làm thủ tục sao và ban hành bản sao văn bản;
      • Xác định chính xác hồ sơ cần  lập trong cơ quan, đơn vị;
       • Lập tương đối thành thạo hồ sơ công việc, hồ sơ nguyên tắc, hồ sơ nhân sự;
        • Hướng dẫn được phương pháp lập hồ sơ;
         • Làm thành thạo các thủ tục và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan;
          • Thực hiện thành thạo các thao tác soạn thảo văn bản trên máy vi tính và quản lý văn bản đi, đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng;
           • Kỹ thuật đánh máy văn bản đạt tốc độ 100 đập/phút;
            • Sử dụng thành thạo các thiết bị chuyên ngành;
             • Viết bìa hồ sơ, bì văn bản, giấy giới thiệu, đăng ký văn bản đến, văn bản đi, chữ  rõ ràng;

 van thu hanh chinh

4. CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

 

 • Sau khi học xong chương trình này, sinh viên có cơ hội làm văn thư trong văn phòng: các cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, từ trung ương đến cấp huyện và các doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân;
  • Có khả năng tự tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

 van thu hanh chinh5

5. ĐĂNG KÍ XÉT TUYỂN

 

ĐĂNG KÍ XÉT TUYỂN
HÌNH THỨC XÉT TUYỂN ONLINE
THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ONLINE
(Số nhà, đường phố, thôn, xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố))

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

1. TỔNG QUAN

        Khoa Văn thư - hành chính là đơn vị thuộc Trường Cao đẳng Công Thương Việt Nam có chức năng tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng và thấp hơn trong lĩnh vực văn thư - hành chính và các ngành nghề khác có liên quan; hợp tác quốc tế; nghiên cứu khoa học và triển khai áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập; bố trí và điều hành tiến trình giảng dạy, học tập cho các lớp thuộc Khoa quản lý. Chủ trì, tổ chức quá trình đào tạo ngành học được giao và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Trường.Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học theo kế hoạch do Hiệu trưởng giao;xây dựng ngân hàng đề thi; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy - học thực hành,thực tập và thực nghiệm khoa học;

van thu hanh chinh

 

2. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

 • Trình bày được các khái niệm cơ bản về công tác văn thư; trình bày những yêu cầu, nội dung tổng quát của công tác văn thư.
  • Trình bày được các quy trình nghiệp vụ của công tác văn thư: Quy trình  soạn thảo văn bản; quy trình quản lý văn bản đi; quy trình quản lý và giải quyết văn bản đến; quản lý và sử dụng con dấu; phương pháp lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ hiện hành.
  • Trình bày được các kiến thức cơ bản về nhà nước, pháp luật: chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của một số cơ quan, tổ chức; các quan hệ pháp luật hành chính, chủ thể pháp luật hành chính nhà nước, thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính nhà nước.
   • Phân biệt được các loại văn bản hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức;  thể thức và quy định hiện hành về kỹ thuật trình bày thể thức văn bản quản lý nhà nước; Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội.
   • van thu hanh chinh 1

 

3. CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Sinh viên Khoa Văn thư-  hành chính sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhận nhiều công việc khác nhau, với nhiều cơ hội đa dạng và phong phú như:

 • Sau khi học xong chương trình này, sinh viên có cơ hội làm văn thư trong văn phòng: các cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, từ trung ương đến cấp huyện và các doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân;
 • Có khả năng tự tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.
 • van thu hanh chinh 2

 

4. ĐĂNG KÍ XÉT TUYỂN
ĐĂNG KÍ XÉT TUYỂN
HÌNH THỨC XÉT TUYỂN ONLINE
THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ONLINE
(Số nhà, đường phố, thôn, xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố))

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com