1. NGÀNH DỊCH VỤ PHÁP LÝ VỀ TỐ TỤNG?

Dịch vụ pháp lý về tố tụng hiểu đơn giản là ngành nghề cung cấp về các dịch vụ pháp lý, pháp luật, nhằm cung cấp các giải pháp về vấn đề pháp lý liên quan và phát sinh từ các hoạt động của cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức trong xã hội liên quan đến quyền lợi.Nhằm giải quyết các vấn đề tranh chấp về dân sự, hành chính, kinh doanh của cá nhân,doanh nghiệp

2. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
 • Sinh Viên sẽ được trang bị kiến thức một cách hệ thống về: Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam, Luật Hiến pháp, Luật Hành chính, Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật Lao động, Luật Thương mại, Luật Tài chính, Luật Ngân hàng,Luật Tố tụng Dân sự, Luật Tố tụng Hình sự, Luật Tố tụng Hành chính, Luật sở hữu trí tuệ, Luật cạnh tranh,Luật Đất Đai
  • Sinh viên còn được trang bị những kiến thức bổ trợ như: Kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật; Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng soạn thảo hợp đồng dân sự, thương mại, lao động; Kỹ năng đàm phán; Kỹ năng tư vấn pháp luật..
3. KIẾN THỨC & KĨ NẴNG
  • Có khả năng áp dụng thành thạo các kiến thức, kỹ năng đã học vào thực tiễn dưới sự dẫn dắt của các pháp chế công ty
   • Áp dụng linh hoạt các kỹ năng giao tiếp cơ bản với khách hàng, đồng nghiệp.
    • Có khả năng phối hợp làm việc với nhóm pháp chế công ty
     • Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo
       • Có khả năng tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ
         • Có kỹ năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng...
          • Có khả năng thu thập, thẩm định, phân tích thông tin chính xác
4. CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Sau khi tốt nghiệp sinh viên VCI ngành Dịch vụ pháp lý về tố tụng có khả năng nghiên cứu,năng lực tự học tập để tiếp tục nâng cao và mở rộng kiến thức pháp luật nhằm thích ứng với nhu cầu phát triển kinh tế.Sau khi tốt nghiệp ngành này sinh viên có thể đảm nhận tại công việc tại:

  • Làm việc tại các văn phòng địa chính, ban pháp chế, phòng tài nguyên môi trường tại các cơ quan hành chính địa phương…
  • Làm việc tại các tổ chức, các công ty chuyên kinh doanh bất động sản
   • Làm việc tại tất cả các doanh nghiệp trong và ngoài nước với mọi thành phần kinh tế,trong bộ phận hỗ trợ, cố vấn pháp luật cho các nhà lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp
5. ĐĂNG KÍ XÉT TUYỂN
ĐĂNG KÍ XÉT TUYỂN
HÌNH THỨC XÉT TUYỂN ONLINE
THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ONLINE
(Số nhà, đường phố, thôn, xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố))

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

1. NGÀNH DỊCH VỤ PHÁP LÝ VỀ ĐẤT ĐAI?

Dịch vụ pháp lý về đất đai hiểu đơn giản là ngành nghề cung cấp về các dịch vụ pháp lý, pháp luật, nhằm cung cấp các giải pháp về vấn đề pháp lý liên quan và phát sinh từ các hoạt động của doanh nghiệp, tổ chức trong xã hội liên quan đến đất đai.Nhằm giải quyết các vấn đề tranh chấp về dân sự, hành chính, kinh doanh của doanh nghiệp

2. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
 • Sinh Viên sẽ được trang bị kiến thức một cách hệ thống về: Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam, Luật Hiến pháp, Luật Hành chính, Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật Lao động, Luật Thương mại, Luật Tài chính, Luật Ngân hàng,Luật Tố tụng Dân sự, Luật Tố tụng Hình sự, Luật Tố tụng Hành chính, Luật sở hữu trí tuệ, Luật cạnh tranh,Luật Đất Đai
  • Sinh viên còn được trang bị những kiến thức bổ trợ như: Kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật; Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng soạn thảo hợp đồng dân sự, thương mại, lao động; Kỹ năng đàm phán; Kỹ năng tư vấn pháp luật..
3. KIẾN THỨC & KĨ NẴNG
  • Có khả năng áp dụng thành thạo các kiến thức, kỹ năng đã học vào thực tiễn dưới sự dẫn dắt của các pháp chế công ty
   • Áp dụng linh hoạt các kỹ năng giao tiếp cơ bản với khách hàng, đồng nghiệp.
    • Có khả năng phối hợp làm việc với nhóm pháp chế công ty
     • Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo
       • Có khả năng tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ
         • Có kỹ năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng...
          • Có khả năng thu thập, thẩm định, phân tích thông tin chính xác
4. CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Sau khi tốt nghiệp sinh viên VCI ngành Dịch vụ pháp lý về đất đai có khả năng nghiên cứu,năng lực tự học tập để tiếp tục nâng cao và mở rộng kiến thức pháp luật nhằm thích ứng với nhu cầu phát triển kinh tế.Sau khi tốt nghiệp ngành này sinh viên có thể đảm nhận tại công việc tại:

  • Làm việc tại các văn phòng địa chính, ban pháp chế, phòng tài nguyên môi trường tại các cơ quan hành chính địa phương…
  • Làm việc tại các tổ chức, các công ty chuyên kinh doanh bất động sản
   • Làm việc tại tất cả các doanh nghiệp trong và ngoài nước với mọi thành phần kinh tế,trong bộ phận hỗ trợ, cố vấn pháp luật cho các nhà lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp
5. ĐĂNG KÍ XÉT TUYỂN
ĐĂNG KÍ XÉT TUYỂN
HÌNH THỨC XÉT TUYỂN ONLINE
THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ONLINE
(Số nhà, đường phố, thôn, xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố))

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

1. NGÀNH BÁO CHÍ?

      Báo chí là lĩnh vực chuyên cung cấp thông tin đến công chúng. Do đó, các bạn có thể thấy báo chí không chỉ gói gọn trong báo giấy mà còn là báo mạng, chương trình thời sự, tạp chí hay thậm chí là một trang blog vì tất cả các kênh truyền thông này đều đem đến thông tin cho mọi người.

    Nhà báo là người làm nghề đưa tin chuyên nghiệp. Nhiệm vụ đặc thù của họ là tìm kiếm, xác minh, đánh giá và cung cấp thông tin về tất cả những sự kiện mới mà công chúng cần được biết mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, thậm chí là mỗi giây

 

2. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
 • Hiểu được kiến thức và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh,có giác ngộ về chính trị và lập trường giai cấp vững vàng;
  • Có khả năng sử dụng ngoại ngữ với các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết;
   • Hiểu được nhận thức của mình về nền tảng khoa học xã hội và nhân văn,  đặc biệt là các lĩnh vực chính trị , tâm lý, xã hội , lịch sử và kinh tế;
    • Hiểu được vai trò của các lĩnh vực khoa học xã hội trong thời đại kỹ thuật số, hội nhập và toàn cầu hóa.
     • Có khả năng vận dụng các học thuyết và nguyên tắc của nghệ thuật giao tiếp, truyền thông qua phương tiện đại chúng để quảng bá một cách hiệu quả bằng bài viết, lời nói và các dạng thức khác;
      • Hiểu được vấn đề cơ bản, cốt lõi của Luật pháp và Đạo đức nghề báo trong hoạt động tác nghiệp;
       • Hiểu được vai trò, thế mạnh của các kênh truyền thông đại chúng trong xã hội. 
        • Hiểu được mô hình hoạt động của các cơ quan báo chí truyền thông,vai trò, nhiệm vụ của các cá nhân trong tổ chức hoạt động đó;
         • Thể hiện sự hiểu biết về các khái niệm và học thuyết cơ bản về truyền thông đại chúng để có thể trở thành nhà truyền thông và nhà báo chuyên nghiệp

 

3. KIẾN THỨC & KĨ NẴNG
 • Nắm vững các nguyên tắc trong việc thiết kế trình bày báo in, website, hay xây dựng chỉnh thể chương trình phát thanh, truyền hình. 
  • Có khả năng áp dụng thành thạo các kiến thức, kỹ năng đã học vào thực tiễn dưới sự dẫn dắt của các nhà báo
   • Áp dụng linh hoạt các kỹ năng giao tiếp cơ bản với nguồn tin, đồng nghiệp, ban biên tập
    • Có khả năng phối hợp làm việc với nhóm, ekip sản xuất chương trình, tác phẩm báo chí.
     • Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo
      • Có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao
       • Có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau. Tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ
        • Có kỹ năng trong sử dụng các phương tiện kỹ thuật và công nghệ mới trong hoạt động truyền thông đại chúng
         • Có kỹ năng sử dụng thành thạo máy quay phim, máy ảnh, máy ghi âm..., sử dụng các phần mềm xử lý thông tin ở cấp độ cơ bản
          • Có khả năng thu thập, thẩm định, phân tích thông tin bằng các cách thức như phỏng vấn, quan sát, thu thập tài liệu gốc hoặc tài liệu thứ cấp một cách thành thạo
           • Có kỹ năng trong việc xử lý và tổ chức thông tin theo hình thức của các thể loại báo chí, phục vụ viết đăng tải, phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo in, phát thanh, truyền hình, báo mạng điện tử).
            • Có kỹ năng biên tập thành thạo đối với tác phẩm của mình và của người khác theo từng loại hình báo chí và thể loại tác phẩm khác nhau.
             • Có kỹ năng cơ bản trong việc thiết kế trình bày ấn phẩm truyền thông, hoặc xây dựng chương trình phát thanh truyền hình;

 

4. CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
 • Bạn có thể trở thành phóng viên, biên tập viên làm việc tại các tòa soạn báo in, báo điện tử, các đài truyền hình, đài phát thanh. Hiện cả  nước có khoảng 700 tờ báo in và tạp  chí, cùng hàng trăm đài phát thanh truyền hình từ trung ương tới địa phương.
  • Các cử nhân ngành Báo chí có khả năng làm cán bộ nghiên cứu giảng dạy tại các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học về báo chí và truyền thông đại chúng,
  • Làm trong các cơ quan lãnh đạo, quản lí thông tin báo chí hoặc thực hiện các chức trách công tác đòi hỏi sự hiểu biết có hệ thống, cơ bản về lí luận và kĩ năng nghiệp vụ báo chí, làm chuyên viên tại các công ty truyền thông, làm nhân viên truyền thông, quan hệ công chúng....

 

5. ĐĂNG KÍ XÉT TUYỂN
ĐĂNG KÍ XÉT TUYỂN
HÌNH THỨC XÉT TUYỂN ONLINE
THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ONLINE
(Số nhà, đường phố, thôn, xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố))

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

1. NGÀNH DỊCH VỤ PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP?

Dịch vụ pháp lý doanh nghiệp hiểu đơn giản là ngành nghề cung cấp về các dịch vụ pháp lý, pháp luật, nhằm cung cấp các giải pháp về vấn đề pháp lý liên quan và phát sinh từ các hoạt động của doanh nghiệp, tổ chức trong xã hội.Nhằm giải quyết các vấn đề tranh chấp về dân sự, hành chính, kinh doanh của doanh nghiệp

 

2. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
 • Sinh Viên sẽ được trang bị kiến thức một cách hệ thống về: Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam, Luật Hiến pháp, Luật Hành chính, Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật Lao động, Luật Thương mại, Luật Tài chính, Luật Ngân hàng,Luật Tố tụng Dân sự, Luật Tố tụng Hình sự, Luật Tố tụng Hành chính, Luật sở hữu trí tuệ, Luật cạnh tranh, . . .  
  • Sinh viên còn được trang bị những kiến thức bổ trợ như: Kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật; Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng soạn thảo hợp đồng dân sự, thương mại, lao động; Kỹ năng đàm phán; Kỹ năng tư vấn pháp luật..
3. KIẾN THỨC & KĨ NẴNG
  • Có khả năng áp dụng thành thạo các kiến thức, kỹ năng đã học vào thực tiễn dưới sự dẫn dắt của các pháp chế công ty
   • Áp dụng linh hoạt các kỹ năng giao tiếp cơ bản với khách hàng, đồng nghiệp.
    • Có khả năng phối hợp làm việc với nhóm pháp chế công ty
     • Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo
       • Có khả năng tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ
         • Có kỹ năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng...
          • Có khả năng thu thập, thẩm định, phân tích thông tin chính xác
4. CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Sau khi tốt nghiệp sinh viên VCI ngành Dịch vụ pháp lý doanh nghiệp có khả năng nghiên cứu,năng lực tự học tập để tiếp tục nâng cao và mở rộng kiến thức pháp luật nhằm thích ứng với nhu cầu phát triển kinh tế.Sau khi tốt nghiệp ngành này sinh viên có thể đảm nhận tại công việc tại:

  • Làm việc tại các văn phòng, ban pháp chế, thanh tra, văn phòng thuộc tất cả các sở, ban, ngành,  các cơ quan hành chính địa phương…
  • Làm việc tại các tổ chức xã hội, đặc biệt là các tổ chức có liên quan đến việc cung ứng các dịch vụ pháp lý
   • Làm việc tại tất cả các doanh nghiệp trong và ngoài nước với mọi thành phần kinh tế,trong bộ phận hỗ trợ, cố vấn pháp luật cho các nhà lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp
5. ĐĂNG KÍ XÉT TUYỂN
ĐĂNG KÍ XÉT TUYỂN
HÌNH THỨC XÉT TUYỂN ONLINE
THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ONLINE
(Số nhà, đường phố, thôn, xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố))

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

 

1. VĂN THƯ HÀNH CHÍNH LÀ GÌ?

      Văn thư hành chính là  một loại thủ tục trong hoạt động hành chính nhà nước bao gồm toàn bộ các công việc về xây dựng văn bản trong hoạt động quản lí của cơ quan nhà nước và việc tổ chức quản lí, giải quyết văn bản trong cơ quan đó.

 van thu hanh chinh 4

 

2. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

 

 • Trình bày được vị trí, ý nghĩa, tác dụng và nội dung của công tác văn thư trong các cơ quan, tổ chức;
  • Trình bày được các loại văn bản, thẩm quyền ban hành, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản;
   • Giải thích được quy trình tổ chức quản lý văn bản đến, quy trình quản lý  văn bản đi;
    • Trình bày được phương pháp lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan;
    • Trình bày được những quy định về quản lý, bảo quản và sử dụng con dấu;
     • Ứng dụng được kiến thức tin học vào soạn thảo, xử lý văn bản; quản lý, chuyển giao văn bản và lập hồ sơ trong môi trường mạng;
      • Xử lý được các tình huống phát sinh trong thực thi nhiệm vụ văn thư;
       • Giúp được Chánh văn phòng hoặc Trưởng phòng Hành chính kiểm tra, hướng dẫn việc xác định hồ sơ và lập hồ sơ của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan;
        • Giúp được Chánh văn phòng hoặc Trưởng phòng Hành chính kiểm tra, hướng dẫn công tác văn thư ở các đơn vị trực thuộc;
         • Hướng dẫn được nghiệp vụ văn thư cho cán bộ có trình độ nghiệp vụ thấp hơn.

 van thu hanh chinh 1

3. KIẾN THỨC & KĨ NẴNG

 

 • Phát hiện được những văn bản ban hành thiếu hoặc sai thể thức;
  • Vận dụng được phương pháp và kỹ thuật soạn thảo văn bản để soạn thảo một số văn bản về công tác văn thư;
   • Thực hiện thành thạo các thao tác: tiếp nhận, kiểm tra, phân loại, bóc bì, đóng dấu đến, ghi số, ngày đến, đăng ký văn bản đến bằng máy vi tính và bằng sổ, chuyển giao văn bản đến;
    • Thực hiện thành thạo các thao tác: kiểm tra thể thức, hình thức và kỹ thuật trình bày văn bản, đóng dấu văn bản, đăng ký văn bản đi bằng máy vi tính và bằng sổ, làm các thủ tục  phát hành văn bản đi;
     • Thực hiện thành thạo các bước làm thủ tục sao và ban hành bản sao văn bản;
      • Xác định chính xác hồ sơ cần  lập trong cơ quan, đơn vị;
       • Lập tương đối thành thạo hồ sơ công việc, hồ sơ nguyên tắc, hồ sơ nhân sự;
        • Hướng dẫn được phương pháp lập hồ sơ;
         • Làm thành thạo các thủ tục và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan;
          • Thực hiện thành thạo các thao tác soạn thảo văn bản trên máy vi tính và quản lý văn bản đi, đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng;
           • Kỹ thuật đánh máy văn bản đạt tốc độ 100 đập/phút;
            • Sử dụng thành thạo các thiết bị chuyên ngành;
             • Viết bìa hồ sơ, bì văn bản, giấy giới thiệu, đăng ký văn bản đến, văn bản đi, chữ  rõ ràng;

 van thu hanh chinh

4. CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

 

 • Sau khi học xong chương trình này, sinh viên có cơ hội làm văn thư trong văn phòng: các cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, từ trung ương đến cấp huyện và các doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân;
  • Có khả năng tự tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

 van thu hanh chinh5

5. ĐĂNG KÍ XÉT TUYỂN

 

ĐĂNG KÍ XÉT TUYỂN
HÌNH THỨC XÉT TUYỂN ONLINE
THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ONLINE
(Số nhà, đường phố, thôn, xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố))

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com