2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Cố vấn

Trình độ chuyên môn:

Nguyên hiệu phó trường Đại học Dược Hà Nội

Điện thoại liên hệ: 

Email: