2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Trưởng khoa kỹ thuật.

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ điều khiển tự động

Điện thoại liên hệ: 0942.897.233

Email: