2017 05 25 IMG 4318

Chức vụ: Cố vấn.

Trình độ chuyên môn: Bác sỹ chuyên khoa cấp II.

Điện thoại liên hệ: 

Email: