HISTORY BEGIN
HISTORY BEGIN Vietnam Vocational College of Industry and Commerce (VCI) - established under Decision No. 1394 / QĐ - LĐTBXH dated 03/11/2011 of the Minister Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs.Vietnam College of Industry and Trade is an educational institution that is planned and invested to reach high-end quality and international standard.The college...
[+]Đọc thêm

Trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam thông báo Thời khóa biểu Học kì I  (Năm học 2017 - 2018).

tkb thang 10 vci

 

Nguồn: Phòng Đào Tạo