HISTORY BEGIN
HISTORY BEGIN Vietnam Vocational College of Industry and Commerce (VCI) - established under Decision No. 1394 / QĐ - LĐTBXH dated 03/11/2011 of the Minister Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs.Vietnam College of Industry and Trade is an educational institution that is planned and invested to reach high-end quality and international standard.The college...
[+]Đọc thêm

Trường Cao đẳng Công Thương Việt Nam thông báo Thời khóa biểu toàn trường. Thời khóa biểu Tuần 1 (Năm học 2016 - 2017), áp dụng từ ngày 22/08/2016 - 28/09/2016 dành cho sinh viên các lớp:  Khoa Kỹ Thuật, Khoa Kinh Tế, Khoa Dược, Khóa I cụ thể như sau 

 

STT Khoa chuyên môn Thời khóa biểu
1 Khoa kỹ thuật Download
2 Khoa kinh tế Download
3 Khoa Dược Download