Thực tập

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NĂM TỐT
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NĂM TỐT Nhà trường đã ký hợp đồng thực tập với Công ty Cổ phần Dược phẩm Năm tốt. Với bản hợp đồng thực tập này sinh viên Khoa Y Dược sẽ được thực tập và nghiên cứu Dược học và nghiên cứu khoa học tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Năm tốt. Được làm việc với đội...
CÔNG TY CỔ PHẦM ARMEPHACO
CÔNG TY CỔ PHẦM ARMEPHACO Nhà trường đã ký hợp đồng thực tập với Công ty Cổ phầm Armephaco. Với bản hợp đồng thực tập này sinh viên Khoa Y Dược sẽ được thực tập và nghiên cứu Dược học và nghiên cứu khoa học tại Công ty Cổ phầm Armephaco. Được làm việc với đội ngũ Dược sĩ nhiều năm kinh...