Thực tập

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NĂM TỐT
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NĂM TỐT Nhà trường đã ký hợp đồng thực tập với Công ty Cổ phần Dược phẩm Năm tốt. Với bản hợp đồng thực tập này sinh viên Khoa Y Dược sẽ được thực tập và nghiên cứu Dược học và nghiên cứu khoa học tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Năm tốt. Được làm việc với đội...
CÔNG TY CỔ PHẦM ARMEPHACO
CÔNG TY CỔ PHẦM ARMEPHACO Nhà trường đã ký hợp đồng thực tập với Công ty Cổ phầm Armephaco. Với bản hợp đồng thực tập này sinh viên Khoa Y Dược sẽ được thực tập và nghiên cứu Dược học và nghiên cứu khoa học tại Công ty Cổ phầm Armephaco. Được làm việc với đội ngũ Dược sĩ nhiều năm kinh...
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FAMILY
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FAMILY Nhà trường đã ký hợp đồng thực tập với Công ty TNHH Dược phẩm Family. Với bản hợp đồng thực tập này sinh viên Khoa Y Dược sẽ được thực tập và nghiên cứu Dược học và nghiên cứu khoa học tại Công ty TNHH Dược phẩm Family. Được làm việc với đội ngũ Dược sĩ nhiều...
CÔNG TY CỔ PHẦN SAO THÁI DƯƠNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SAO THÁI DƯƠNG Nhà trường đã ký hợp đồng thực tập với Công ty cổ phần Sao Thái Dương. Với bản hợp đồng thực tập này sinh viên  sẽ được thực tập và nghiên cứu tại Công ty cổ phần Sao Thái Dương. Được làm việc với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm. Sinh viên được công ty cấp...
BỆNH VIỆN THỂ THAO
BỆNH VIỆN THỂ THAO Nhà trường đã ký hợp đồng thực tập với Bệnh Viện Thể Thao. Với bản hợp đồng thực tập này sinh viên Khoa Y Dược sẽ được thực tập tại bệnh viện Thể Thao trên 600 giờ được tiếp xúc thực hành, làm việc với đội ngũ Y Bác sĩ nhiều năm kinh nghiệm, nhiều Giáo sư, Phó...
BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI
BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI Nhà trường đã ký hợp đồng thực tập với Bệnh Viện GTVT. Với bản hợp đồng thực tập này sinh viên Khoa Y Dược sẽ được thực tập tại bệnh viện GTVT trên 600 giờ được tiếp xúc thực hành, làm việc với đội ngũ Y Bác sĩ nhiều năm kinh nghiệm, nhiều Giáo sư, Phó Giáo sư...