Thông Báo Về Việc Cho Học Sinh, Sinh Viên Trở Lại Trường Học Tập Trực Tiếp
Thông Báo Về Việc Cho Học Sinh, Sinh Viên Trở Lại Trường Học Tập Trực Tiếp Thông Báo Về Việc Cho Học Sinh, Sinh Viên Trở Lại Trường Học Tập Trực Tiếp
Thông báo: Học tập chính trị đầu khóa
Thông báo: Học tập chính trị đầu khóa Thời khoá biểu, Hướng dẫn viết bài thu hoạch chính trị đầu khóa.
Thông Báo:Giảng dạy, học tập trực tuyến đối với Khóa 6
Thông Báo:Giảng dạy, học tập trực tuyến đối với Khóa 6 Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam thông báo:
Thông Báo: Học trực tuyến sau nghỉ hè
Thông Báo: Học trực tuyến sau nghỉ hè Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam thông báo:
Thông Báo về việc thực hiện khai báo y tế
Thông Báo về việc thực hiện khai báo y tế Căn cứ thông báo của Sở Y Tế Hà Nội về việc các trường hợp từ Hải Dương trở về Hà Nội từ 03/03/2021
Thông Báo:cho học sinh,sinh viên,cán bộ trở lại trường học tập và làm việc
Thông Báo:cho học sinh,sinh viên,cán bộ trở lại trường học tập và làm việc Thực hiện công văn số 668/UBND-KGVX ngày 26/02/2021 của UBND