Thông Báo: Thời gian trả bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng năm 2023
Thông Báo: Thời gian trả bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng năm 2023 Thông Báo: Thời gian trả bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng năm 2023
Thông Báo Tuyển Dụng Giảng Viên
Thông Báo Tuyển Dụng Giảng Viên Thông báo Trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam thông báo tuyển dụng giảng viên
Thông Báo Về Thời Gian Nghỉ Hè Năm 2022 Và Bắt Đầu Năm Học 2022 - 2023
Thông Báo Về Thời Gian Nghỉ Hè Năm 2022 Và Bắt Đầu Năm Học 2022 - 2023 Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam thông báo về thời gian nghỉ hè năm 2022 và bắt đầu năm học 2022 - 2023
Sinh Viên Trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam Du Học Công Nhận Tín Chỉ Tại Nhật Bản Năm 2022
Sinh Viên Trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam Du Học Công Nhận Tín Chỉ Tại Nhật Bản Năm 2022 Vào ngày 18 tháng 6 năm 2022, Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam tổ chức lễ tiễn sinh viên sang Nhật du học công nhận tín chỉ.
Sinh Viên Cao Đẳng Dược Đi Thực Tập Tại Các Quầy Thuốc Và Trạm Y Tế, Bệnh Viện
Sinh Viên Cao Đẳng Dược Đi Thực Tập Tại Các Quầy Thuốc Và Trạm Y Tế, Bệnh Viện Học kì vừa qua, trường Cao đẳng Công thương Việt Nam đã tổ chức cho các em sinh viên K4 khoa Dược đi thực tập tại  các quầy thuốc và trạm y tế, bệnh viện.
Thông Báo: Thời gian trả bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng năm 2022
Thông Báo: Thời gian trả bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng năm 2022 Thông Báo: Thời gian trả bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng năm 2022