Trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam thông báo Thời khóa biểu VCI-K2 Học kì I  (Năm học 2018 - 2019).

VCI K2 1\

 

VCI K2 2

 

VCI K2 3