Đăng Ký Xét Tuyển

Danh sách thí sinh đăng ký online và trúng tuyển

STT Ngày Tháng Họ Tên Ngày Sinh Quê Quán
1 03/02/2023 Nguyễn Anh Quân 22/9/2005 Phú Thọ
2 03/02/2023 Nguyễn Nhất Nam 30/4/2005 Hà Nội
3 03/02/2023 Vũ Thanh Liêm 15/8/2003 Ninh Bình
4 02/02/2023 Hoàng Ánh Tuyết 1/1/2004 Chí Minh
5 02/02/2023 Ninh Thị Thanh Thúy 12/10/2005 Cà Mau
6 02/02/2023 Nguyễn Anh Quân 22/9/2005 Phú Thọ
7 02/02/2023 Nguyễn Anh Quân 22/9/2005 Phú Thọ
8 02/02/2023 Đào Thị Thu Thuý 13/7/2005 Bình Phước
9 02/02/2023 Ngô Trung Tấn 9/2/1997
10 02/02/2023 Phạm Thị Thanh Trúc 5/6/2005 bình phước
11 02/02/2023 Phạm Thị Thanh Trúc 5/6/2005 bình phước
12 02/02/2023 Phan Văn Khoa 3/11/2005 Bình Định
13 31/01/2023 Cao Hữu Nhân 15/5/2005 bến tre
14 31/01/2023 Cao Hữu Nhân 15/5/2005 bến tre
15 31/01/2023 Nguyễn tiến đạt 1/6/2002 Bình Định
16 30/01/2023 Lê Trần Đại Dương 25/3/2003 Bình Thuận
17 29/01/2023 nguyen duc viet 28/1/1997 tan phu
18 28/01/2023 trần quang thành 20/8/2001
19 27/01/2023 Trần Thị Hoa 29/12/2003 Phú Thọ
20 27/01/2023 Vũ Ngọc Sơn 0/0/0 thái bình
21 14/01/2023 Nguyễn Yến Như 4/3/2003 Hà Nội
22 11/01/2023 Vũ Đình Nhã Linh 2/3/2004 lộc châu
23 10/01/2023 Dương Võ Trúc Linh 16/10/1999 TPHCM
24 09/01/2023 Trương Tuấn Nghĩa 12/8/2003 Hà Nội
25 09/01/2023 Lê quang trí 14/11/2000 bình phước
26 08/01/2023 Hoàng thái phi 28/6/2003 nghệ an
27 07/01/2023 Dương Thảo Ngân 10/9/2003
28 06/01/2023 Nguyễn Văn Long 17/11/2003 Quảng Ninh
29 06/01/2023 Nguyễn thị Thoa 14/7/2004 Ninh Bình
30 05/01/2023 Trần lê Hữu Phước 10/2/2004 bình thuận
31 03/01/2023 Đặng Mai Phương 6/9/2005
32 02/01/2023 Phạm Huy Hoàng 20/6/2005 Thái Bình
33 03/02/2023 Trần Văn Khan 1993// BD
34 30/01/2023 Dụng Thanh Thảo Nguyên 15/08/1997// thủ đức
35 29/01/2023 Nguyễn Thu Hằng 03/11/1991// Bình Tân
36 28/01/2023 HOANG THANH TUNG 28/10/1996// thái bình
37 25/01/2023 nguyễn thị kim chi 15.04.1991// tân phú
38 18/01/2023 Nguyễn đắc thành 02/01/1996//
39 16/01/2023 Nguyễn thanh vân 11_4_1988// tphcm
40 16/01/2023 trần vũ phương thy 08/02/1994//
41 04/01/2023 Lý Như Tình 26/03/1987// bình tân
42 01/01/2023 Pham Minh Tho 06/02/1991// Quận 7