Đăng Ký Xét Tuyển

Danh sách thí sinh đăng ký thành công

STT Ngày Tháng Họ Tên Ngày Sinh Quê Quán
1 06/01/2020 Lê Thị Liên 1/10/1993 park hill
2 04/01/2020 Hoàng Thị Như Gấm 8/4/1996 tp hcm